Amerykański gigant VISA, zajmujący się wydawaniem kart płatniczych chce stworzyć cyfrowego dolara, wykorzystując do tego celu technologię blockchain. Wiosek patentowy już wpłynął do Amerykańskiego Biura Patentowego i Znaków Towarowych (USPTO). Patent dotyczy stworzenia cyfrowej waluty na scentralizowanym komputerze przy użyciu technologii blockchain.

Zobacz więcej na bitcoin.pl