Poniżej zawarte są najważniejsze zagadnienia związane z początkami na giełdzie Bitmex: na giełdę Bitmex wpłacamy i wypłacamy walutę Bitcoin, Bitmex jest giełdą, co oznacza że po wpłaceniu środków na konto stają się one środkami giełdy, do czasu aż je wypłacimy, giełda w każdym momencie może…